Senarai Anugerah

Anugerah Tokoh Akademia UPSI

Penerima Anugerah Tokoh Akademia UPSI ialah seorang ahli akademik yang terlibat secara menyeluruh dan sentiasa beriltizam dalam menyumbang kepada penemuan dan pembangunan ilmu
Maklumat Lanjut!

Anugerah Tokoh Bahasa Melayu UPSI

Anugerah Tokoh Bahasa Melayu UPSI ini adalah wadah bagi memberi pengiktirafan dan sanjungan terhadap sumbangan kakitangan akademik dalam memartabatkan bahasa Melayu dan sastera Melayu
Maklumat Lanjut!

Anugerah PdP

Anugerah ini bertujuan memberi pengiktirafan dan sanjungan kepada ahli akademik di UPSI yang telah menunjukkan kesarjanaan dan kecemerlangan dalam pengajaran.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Ahli Akademik Harapan

Anugerah ini bertujuan mengiktiraf kesarjanaan pensyarah UPSI dalam kalangan warganegara Malaysia daripada aspek kecekapan, kemahiran dan keilmuan ahli akademik.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Inovasi PdP

Anugerah Inovasi PdP ini adalah wadah bagi memberi pengiktirafan dan sanjungan terhadap sumbangan kakitangan akademik dalam membangunkan dan melaksanakan inovasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran di UPSI.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Ikon Profesor

Anugerah ini diberikan kepada Profesor yang telah mencapai kecemerlangan luar biasa dalam aspek pengajaran dan penyeliaan, penyelidikan dan inovasi.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Ikon Profesor Madya

Anugerah ini diberikan kepada Profesor Madya yang telah mencapai kecemerlangan luar biasa dalam aspek pengajaran dan penyeliaan, penyelidikan dan inovasi, pentadbiran dan pengurusan, sumbangan dan pengiktirafan serta tanggung jawab sosial kepada universiti, masyarakat dan negara.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Ikon Pensyarah Kanan

Anugerah ini diberikan kepada Pensyarah Kanan yang telah mencapai kecemerlangan luar biasa dalam aspek pengajaran dan penyeliaan, penyelidikan dan inovasi, pentadbiran dan pengurusan, sumbangan dan pengiktirafan serta tanggung jawab sosial kepada universiti, masyarakat dan negara.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Ikon Pensyarah

Anugerah ini diberikan kepada Pensyarah yang telah mencapai kecemerlangan luar biasa dalam aspek pengajaran dan penyeliaan, penyelidikan dan inovasi, pentadbiran dan pengurusan, sumbangan dan pengiktirafan serta tanggung jawab sosial kepada universiti, masyarakat dan negara.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Ikon Guru

Anugerah yang diberikan kepada seorang pendidik yang telah memberi sumbangan yang besar dan cemerlang di peringkat Universiti, Kebangsaan atau Antarabangsa.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Ikon Antarabangsa

Anugerah Ikon Antarabangsa merupakan anugerah universiti kepada individu bagi memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada individu.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Ikon Akademia Antarabangsa

Anugerah ini diberikan kepada staf akademik yang telah mencapai kecemerlangan dalam aspek pengajaran dan penyeliaan, penyelidikan dan inovasi.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Ikon Akademia Media Sosial

Anugerah Ikon Akademia Media Sosial ini dianugerahkan kepada ahli akademik yang banyak menghasilkan bahan ilmiah dalam media sosial untuk manfaat masyarakat. 
Maklumat Lanjut!

Anugerah Fakulti Terbaik

Anugerah yang diberikan kepada fakulti yang telah memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelajar dan kakitangan.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Program Terbaik

Memberikan pengiktirafan bagi program akademik (semua peringkat) ditawarkan di fakulti yang menekankan reka bentuk kurikulum.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Penerbitan Buku

Anugerah ini diberikan kepada buku terbitan Penerbit UPSI yang telah memenangi mana-mana anugerah / hadiah penerbitan buku yang berimpak pada tahun yang dinilai.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Inovasi dan
Pengkormesialan Produk

Anugerah Inovasi dan Pengkomersialan Produk merangkumi produk berasaskan penyelidikan dan pembangunan yang dijalankan di UPSI di mana harta intelek didaftar di UPSI. 
Maklumat Lanjut!

Anugerah Penerbitan Makalah Jurnal

Anugerah ini diberikan kepada makalah jurnal terbitan UPSI yang berimpak tinggi.
Maklumat Lanjut!
Pusat Pembangunan Akademik Aras 3, Bangunan Cancelori,
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Tel: 05-450 6453
Emel: ppa@upsi.edu.my
Hakcipta Terpelihara 2020 © Anugerah Akademia UPSI (A2U)