Senarai Anugerah

Anugerah Ucaptama Tempatan

Dalam usaha meningkat keterlihatan dan kesarjanaan universiti, adalah penting bagi ahli akademik berperanan sebagai ‘knowledge generator’ dan menyebarluaskan ilmu dan hasil penyelidikan.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Ucaptama Antarabangsa

Dalam usaha meningkat keterlihatan dan kesarjanaan universiti, adalah penting bagi ahli akademik berperanan sebagai ‘knowledge generator’ dan menyebarluaskan ilmu dan hasil penyelidikan.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Penyeliaan

Anugerah ini bertujuan memberi pengiktirafan dan sanjungan kepada ahli akademik di UPSI yang telah menunjukkan kesarjanaan dan kecemerlangan dalam penyeliaan pelajar.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Penasihat Akademik

Anugerah yang diberikan kepada penasihat akademik yang berjaya membimbing dan menasihati pelajar Ijazah Sarjana Muda 
Maklumat Lanjut!

Anugerah Corporate Social Responsibility (CSR)

Anugerah ini diberikan kepada penganjuran Program CSR yang mempunyai inisiatif dalam melaksanakan Program CSR secara berimpak dan memberikan manfaat kepada komuniti.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Pengurusan Akademik

Pengiktirafan Anugerah Pegawai Pengurusan Akademik diberikan kepada staf pentadbiran pegawai dan ahli akademik yang menguruskan secara langsung berkaitan hal ehwal akademik.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Pegawai Pengurusan Akademik

Pengiktirafan Anugerah Pegawai Pengurusan Akademik (Kakitangan Pentadbiran (bukan akademik) Yang Memegang Jawatan) diberikan kepada ahli akademik yang menguruskan secara langsung berkaitan hal ehwal akademik.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Staf Sokongan Akademik

Pengiktirafan Anugerah Staf Sokongan Akademik diberikan kepada staf pentadbiran pegawai dan ahli akademik yang menguruskan secara langsung berkaitan hal ehwal akademik.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Penerbitan Artikel Jurnal Berimpak Tinggi (Q1-Q4)

Pengiktirafan kepada staf akademik yang menghasilkan penerbitan berimpak tinggi berindeks Web of Science (WOS)
Maklumat Lanjut!

Anugerah Penerima Geran Antarabangsa

Anugerah ini diberikan kepada individu yang telah menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam penerimaan pembiayaan dana penyelidikan antarabangsa bagi satu projek penyelidikan.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Penerima Geran Penyelidikan Kebangsaan

Anugerah ini diberikan kepada individu yang telah menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam penerimaan pembiayaan dana penyelidikan kebangsaan bagi satu projek penyelidikan.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Penerima Geran Swasta/Industri

Anugerah ini diberikan kepada individu yang telah menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam penerimaan pembiayaan dana penyelidikan industri/swasta/NGO bagi satu projek penyelidikan.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Penerbitan Berindeks Tinggi

Anugerah ini adalah untuk memberi pengiktirafan kepada staf akademik yang menghasilkan penerbitan artikel jurnal berindeks Scopus.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Kecemerlangan Harta Intelek

Anugerah Kecemerlangan Harta Intelek yang diberikan kepada akademia/kakitangan akademik/pensyarah merangkumi yang mempunyai sijil paten baharu harta intelek yang diwartakan.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Kerjasama Antarabangsa

Anugerah ini adalah untuk memberi pengiktirafan kepada staf akademik yang mengadakan kerjasama dalam penerbitan artikel jurnal berindeks Scopus dengan rakan antarabangsa.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Perunding Cemerlang

Anugerah yang bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada ahli akademik UPSI yang telah melibatkan diri dan menyumbang perkhidmatan yang cemerlang terhadap aktiviti perundingan berasaskan kepakaran yang dimiliki.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Sitasi Tertinggi

Anugerah ini adalah untuk memberi pengiktirafan kepada staf akademik yang mempunyai sitasi tertinggi dalam penerbitan artikel jurnal berindeks WOS/Scopus.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Kertas Polisi

Anugerah yang diberikan kepada staf akademi yang menghasilkan Kertas polisi yang menyumbang kepada pembentukan/penambahbaikan/pemansuhan dasar/fatwa/akta dan seumpamanya.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Bintang MyRA Individu

Anugerah yang diberikan kepada staf akademik yang telah menyumbang kepada penarafan MyRA UPSI mengikut Glosori Myra terkini secara keseluruhan.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Khas Penerbitan

Anugerah ini diberikan kepada Jurnal Terbitan UPSI yang yang menerima Anugerah Potensi Crème / Anugerah Crème atau menerima Penarafan Scopus / DOAJ / ESCI / ACI pada tahun yang dinilai.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Jurnal Terbaik

Anugerah ini diberikan kepada Sidang Editor Jurnal UPSI yang mempunyai pengurusan terbaik pada tahun yang dinilai.
Anugerah ini diberikan kepada Jurnal Terbitan UPSI yang mempunyai sitasi SCOPUS tertinggi pada tahun yang dinilai.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Penulis Buku Prolifik

Anugerah ini diberikan kepada penulis buku karya asli terbitan Penerbit UPSI dengan bilangan terbitan terbanyak.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Buku Terlaris

Anugerah ini diberikan kepada buku karya asli terbitan Penerbit UPSI dengan bilangan naskhah penjualan terbanyak pada tahun yang dinilai.
Anugerah ini diberikan kepada buku POD terbitan Penerbit UPSI yang mempunyai jumlah cetakan terbanyak pada tahun yang dinilai.
Maklumat Lanjut!
Pusat Pembangunan Akademik Aras 3, Bangunan Cancelori,
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Tel: 05-450 6453
Emel: ppa@upsi.edu.my
Hakcipta Terpelihara 2020 © Anugerah Akademia UPSI (A2U)