Senarai Anugerah

Anugerah Jabatan Terbaik

Anugerah yang diberikan kepada jabatan yang telah memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelajar dan kakitangan dari aspek KPI.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Fakulti Sejahtera

Anugerah yang diberikan kepada fakulti sejahtera yang mewujudkan suasana dan sistem kesejahteran meliputi aspek keceriaan, keselamatan, kebersihan (persekitaran), kesihatan mental dan fizikal.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Kecemerlangan Pasca

Anugerah ini merupakan satu anugerah untuk memberi penghargaan kepada fakulti yang berjaya mentadbir fakulti dengan baik disamping mencapai KPI yang telah ditetapkan oleh Universiti.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Pengantarabangsaan PTj

Anugerah Pengantarabangsaan PTj memberikan pengiktirafan kepada PTj terhadap aktiviti pengantarabangsaan ,
Maklumat Lanjut!

Anugerah Graduate Employability (GE)

Anugerah ini diberikan untuk mengiktiraf kecemerlangan fakulti berdasarkan peratusan nilai kebolehpasaran graduan (graduate employability) dan inisiatif pelaksanaan aktiviti kebolehpasaran graduan. 
Maklumat Lanjut!

Anugerah Penjanaan Kewangan Akademik

Anugerah ini adalah bagi mengiktiraf Fakulti dan Pusat Tanggungjawab (PTj) berkaitan akademik yang berjaya membantu melonjakkan hasil penjanaan pendapatan Universiti melalui program/aktiviti akademik dan endowment.
Maklumat Lanjut!

Anugerah Tadbir Urus Akademik

Anugerah Tadbir Urus Akademik ini bertujuan bagi memberikan pengiktirafan kepada semua PTj yang menunjukkan pencapaian pengurusan akademik terbaik terutama dari segi tadbir urus yang menyokong Pengajaran dan Pembelajaran (PdP).
Maklumat Lanjut!

Anugerah Kualiti Pengurusan dan Akademik

Anugerah yang diberikan kepada Pusat Tanggungjawab (PTj) yang menerima Anugerah Kualiti Pengurusan dan Akademik daripada aspek pengurusan MS ISO. PTj hanya boleh menerima anugerah ini sekali sahaja dalam tempoh tiga (3) tahun
Maklumat Lanjut!

Anugerah Jaringan Akademik Terbaik

Anugerah yang diberikan kepada fakulti yang telah melaksanakan jaringan dalam dan luar Negara yang meliputi aspek program akademik, pertukaran pelajar dan pensyarah, program sangkutan melalui MOA/MOU/LOI dan kerjasama industri.
Maklumat Lanjut!

Anugerah MyRA (Fakulti)

Anugerah yang diberikan kepada fakulti yang telah menyumbang kepada penarafan MyRA UPSI mengikut Glosori Myra terkini secara keseluruhan.
Maklumat Lanjut!
Pusat Pembangunan Akademik Aras 3, Bangunan Cancelori,
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Tel: 05-450 6453
Emel: ppa@upsi.edu.my
Hakcipta Terpelihara 2020 © Anugerah Akademia UPSI (A2U)