ANUGERAH TADBIR URUS AKADEMIK
HADIAH : RM1,000.00

ASAS ANUGERAH:

Anugerah Tadbir Urus Akademik ini bertujuan bagi memberikan pengiktirafan kepada semua PTj yang menunjukkan pencapaian pengurusan akademik terbaik terutama dari segi tadbir urus yang menyokong Pengajaran dan Pembelajaran (PdP).

KRITERIA PEMOHON:

Penilaian dibuat berdasarkan perkara-perkara berikut :

 1. Tempoh penilaian bermula 1/1/2020 sehingga 30/11/2020.
 2. Pencapaian PTj dalam bidang pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan inovasi, perkhidmatan dan kepimpinan akademik di peringkat ptj.
 3. Sumbangan PTj dalam auditan universiti; MyRA, SIRIM, dan APPA.
 4. Sumbangan PTj kepada badan universiti/ negeri/ profesional dan ilmiah (pelajar/pensyarah).
 5. Penglibatan PTj dalam urusan tadbir urus universiti ; jawatankuasa, panel dan lain-lain.
 6. Pencapaian PTj yang memberi impak secara langsung atau tidak langsung kepada warga universiti / masyarakat.

KRITERIA PEMILIHAN ANUGERAH:

Proses penilaian untuk penganugerahan, semua sumbangan kumulatif, anugerah dan pengiktirafan yang diterima PTj akan diambil kira.

SYARAT:

 1.  Semua PTj yang terlibat dalam urusan tadbir urus akademik adalah layak untuk mengemukakan pencalonan.
 2. Setiap pencalonan hendaklah mengemukakan dokumen sokongan sebagai bukti pencapaian/sumbangan.
 3. Hanya penilaian bagi tahun yang dinilai sahaja akan diambilkira.

PERATURAN:

Tarikh tutup permohonan ialah pada jam 5 petang, 30 November 2020.

 1. Semua permohonan perlu diperakukan oleh Dekan atau Pengarah.
 2. Dokumen-dokumen seperti di atas perlu sampai kepada Pusat Pembangunan Akademik sebelum atau pada jam 5.00 petang pada tarikh tutup. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerima Hari Akademia UPSI.
 3. Permohonan yang lengkap perlu dihantar kepada:

Pusat Pembangunan Akademik
Aras 3, Bangunan Caselori
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Pusat Pembangunan Akademik Aras 3, Bangunan Cancelori,
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Tel: 05-450 6453
Emel: ppa@upsi.edu.my
Hakcipta Terpelihara 2020 © Anugerah Akademia UPSI (A2U)