ANUGERAH SITASI TERTINGGI
NILAI HADIAH: RM500.00

ASAS ANUGERAH
Anugerah ini adalah untuk memberi pengiktirafan kepada staf akademik yang mempunyai sitasi tertinggi dalam penerbitan artikel jurnal berindeks WOS/Scopus.


KRITERIA PEMOHON

 1. Terbuka kepada semua Staf akademik aktif pada tahun semasa mengikut glosori MyRA.
 2. Hanya sitasi dalam jurnal berindeks WOS dan Scopus sahaja dikira.
 3. Makalah yang terpilih adalah berdasarkan Cummulative citation tertinggi dalam tempoh lima (5) tahun.


KRITERIA PEMILIHAN ANUGERAH

 1. Setiap permohonan akan dinilai oleh Jawatankuasa Pemilihan Anugerah Penyelidikan dan Inovasi bagi tujuan pemilihan pemenang;
 2. Keputusan Jawatankuasa Pemilihan Anugerah Penyelidikan dan Inovasi adalah muktamad;
 3. Pemilihan pemenang adalah berasaskan skor seperti berikut:
  I) Keaslian penyelidikan dan impak kepada bidang ilmu;
  II) Sumbangan kepada bidang ilmu, masyarakat, dan/atau negara;
  III) Impak kepada alam sejagat;


PERATURAN

 1. Semua pemilihan perlu diperakukan oleh Jawatankuasa Pemilihan Anugerah Penyelidikan dan Inovasi.
 2. Dokumen pemilihan akan diserahkan kepada Pusat Pembangunan Akademik sebelum atau pada jam 5.00 petang pada tarikh tutup. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerima Hari Akademia UPSI.
 3. Dokumen lengkap akan dihantar kepada:

Pusat Pembangunan Akademik
Aras 3, Bangunan Caselori
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Pusat Pembangunan Akademik Aras 3, Bangunan Cancelori,
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Tel: 05-450 6453
Emel: ppa@upsi.edu.my
Hakcipta Terpelihara 2020 © Anugerah Akademia UPSI (A2U)