ANUGERAH PENULIS BUKU PROLIFIK
NILAI HADIAH: RM200.00

ASAS ANUGERAH
Anugerah ini diberikan kepada penulis buku karya asli terbitan Penerbit UPSI dengan bilangan terbitan terbanyak.


KRITERIA PEMILIHAN ANUGERAH

  1. Pemenang adalah penulis yang menerbitkan buku karya asli terbitan Penerbit UPSI dengan bilangan terbitan terbanyak dalam tempoh 3 tahun terkini.
  2. Buku yang telah memenangi Anugerah ini pada tahun sebelum tidak boleh dicalonkan semula pada tahun yang dinilai.


PERATURAN

  1. Semua pemilihan perlu diperakukan oleh Jawatankuasa Pemilihan Anugerah Penyelidikan dan Inovasi.
  2. Dokumen pemilihan akan diserahkan kepada Pusat Pembangunan Akademik sebelum atau pada jam 5.00 petang pada tarikh tutup. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerima Hari Akademia UPSI.
  3. Dokumen lengkap akan dihantar kepada:

Pusat Pembangunan Akademik
Aras 3, Bangunan Caselori
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Pusat Pembangunan Akademik Aras 3, Bangunan Cancelori,
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Tel: 05-450 6453
Emel: ppa@upsi.edu.my
Hakcipta Terpelihara 2020 © Anugerah Akademia UPSI (A2U)