ANUGERAH PENASIHAT AKADEMIK TERBAIK
NILAI HADIAH: RM500.00

ASAS ANUGERAH:

Anugerah yang diberikan kepada penasihat akademik yang berjaya membimbing dan menasihati pelajar Ijazah Sarjana Muda dari aspek program penasihatan, laporan penasihat akademik, anugerah kecemerlangan yang diterima oleh pelajar dan penglibatan pelajar diperingkat dalam dan luar negara.

KRITERIA PEMOHON:

Anugerah akan dipertimbangkan bagi calon penasihat akademik yang memenuhi kriteria berikut:

 1. Program Penasihat Akademik.
 2. Laporan penasihat akademik melalui sistem Mysis/manual.
 3. Kualiti anugerah (Anugerah DiRaja/Anugerah Canselor) yang diterima oleh pelajar di bawah penasihat akademik.
 4. Penglibatan pelajar dibawah penasihat pada peringkat antarabangsa dan dalam negara.
 5. Pencapaian akademik pelajar.

KRITERIA PEMILIHAN ANUGERAH:

 1. Bilangan program penasihat akademik.
 2. Laporan penasihat akademik melalui sistem Mysis/manual
 3. Kualiti anugerah seperti Anugerah Diraja/Anugerah Canselor yang diterima oleh pelajar di bawah penasihat akademik.
 4. Penglibatan pelajar dibawah penasihat pada peringkat antarabangsa dan dalam Negara seperti pertukaran pelajar atau aktiviti pelajar.
 5. Rekod kejayaan dan pencapaian akademik pelajar.

SYARAT:

 1. Bukti saringan yang dijalankan di peringkat fakulti perlu dikemukakan.

PERATURAN:

Tarikh tutup permohonan ialah pada jam 5 petang, 30 November 2020.

 1. Semua permohonan perlu diperakukan oleh Dekan atau Pengarah.
 2. Dokumen-dokumen seperti di atas perlu sampai kepada Pusat Pembangunan Akademik sebelum atau pada jam 5.00 petang pada tarikh tutup. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerima Hari Akademia UPSI.
 3. Permohonan yang lengkap perlu dihantar kepada:

Pusat Pembangunan Akademik
Aras 3, Bangunan Caselori
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Pusat Pembangunan Akademik Aras 3, Bangunan Cancelori,
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Tel: 05-450 6453
Emel: ppa@upsi.edu.my
Hakcipta Terpelihara 2020 © Anugerah Akademia UPSI (A2U)