ANUGERAH IKON ANTARABANGSA
NILAI HADIAH: RM 1000.00

ASAS ANUGERAH:

Anugerah Ikon Antarabangsa merupakan anugerah universiti kepada individu bagi memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada individu yang telah menunjukkan kecemerlangan serta memberikan sumbangan besar atau ‘outstanding’ terhadap pembangunan dan pemerkasaan agenda pengantarabangsaan universiti.

KRITERIA PEMOHON:

 1. Permohonan/pencalonan ini dibuka hanya kepada ahli akademik UPSI
 2. Individu adalah seorang yang komited, berdedikasi, dan terlibat secara menyeluruh dan berterusan dalam proses meningkatkan agenda pengantarabangsaan universiti.
 3. Individu memberi inspirasi ke arah meningkatkan penglibatan universiti ke peringkat antarabangsa.
 4. Individu menganggotai atau menjadi ahli dalam mana - mana badan/pertubuhan/persatuan diperingkat antarabangsa.

KRITERIA PEMILIHAN ANUGERAH:

 1. Program kurikulum atau ko-kurikulum antarabangsa untuk mempromosikan budaya
 2. Program untuk meningkatkan kerjasama global
 3. Promosi program pendidikan di peringkat antarabangsa
 4. Reputasi antarabangsa universiti
 5. Sumbangan kepada UPSI dan masyarakat

SYARAT:

 1. Mengemukakan satu (1) salinan yang mengandungi butir jaya diri (CV) terperinci dan bukti-bukti anugerah dan/atau pengiktirafan serta maklumat tambahan yang tidak dapat dikemukakan di dalam sistem permohonan.
 2. Fakulti WAJIB membuat saringan terlebih dahulu dan menghantar 1 pencalonan yang terbaik sahaja.
 3. Bukti saringan dan sijil dari pihak fakulti perlu disertakan.
 4. Anugerah boleh dibatalkan sekiranya bukti kriteria dipalsukan.

PERATURAN:

Tarikh tutup permohonan ialah pada jam 5 petang, 30 November 2020.

 1. Semua permohonan perlu diperakukan oleh Dekan atau Pengarah.
 2. Dokumen-dokumen seperti di atas perlu sampai kepada Pusat Pembangunan Akademik sebelum atau pada jam 5.00 petang pada tarikh tutup. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerima Hari Akademia UPSI.
 3. Permohonan yang lengkap perlu dihantar kepada:

Pusat Pembangunan Akademik
Aras 3, Bangunan Caselori
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Pusat Pembangunan Akademik Aras 3, Bangunan Cancelori,
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Tel: 05-450 6453
Emel: ppa@upsi.edu.my
Hakcipta Terpelihara 2020 © Anugerah Akademia UPSI (A2U)