ANUGERAH GERAN PENYELIDIKAN SWASTA/INDUSTRI
NILAI HADIAH: RM500.00

ASAS ANUGERAH:
Anugerah ini diberikan kepada individu yang telah menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam penerimaan pembiayaan dana penyelidikan industri/swasta/NGO bagi satu projek penyelidikan.


KRITERIA PEMILIHAN ANUGERAH:

  1. Anugerah ini diberikan kepada Ketua Penyelidik yang berjaya menerima pembiayaan dana penyelidikan industri/swasta/NGO dengan nilai geran penyelidikan tertinggi (RM) bagi satu projek penyelidikan pada tahun yang dinilai.
  2. Projek penyelidikan tersebut mestilah berdaftar dengan RMIC.
  3. Bilangan penerima untuk anugerah ini adalah tertakluk kepada peruntukan semasa.


PERATURAN:

  1. Semua pemilihan perlu diperakukan oleh Jawatankuasa Pemilihan Anugerah Penyelidikan dan Inovasi.
  2. Dokumen pemilihan akan diserahkan kepada Pusat Pembangunan Akademik sebelum atau pada jam 5.00 petang pada tarikh tutup. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerima Hari Akademia UPSI.
  3. Dokumen lengkap akan dihantar kepada:

Pusat Pembangunan Akademik
Aras 3, Bangunan Caselori
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Pusat Pembangunan Akademik Aras 3, Bangunan Cancelori,
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Tel: 05-450 6453
Emel: ppa@upsi.edu.my
Hakcipta Terpelihara 2020 © Anugerah Akademia UPSI (A2U)