PAUTAN KRITERIA, PERMOHONAN, DAN SENARAI SEMAK ANUGERAH

PAUTAN KRITERIA, PERMOHONAN, DAN SENARAI SEMAK ANUGERAH UTAMA

Anugerah Tokoh Akademia UPSI

Anugerah Tokoh Bahasa Melayu UPSI

Anugerah Ahli Akademik Harapan

Anugerah Ikon Profesor Madya

Anugerah Ikon Pensyarah Kanan

Anugerah Ikon Akademia Media Sosial

Anugerah Fakulti Terbaik

Anugerah Penerbitan Buku

Anugerah Inovasi dan Pengkormesialan Produk

Anugerah Penerbitan Makalah Jurnal

PAUTAN KRITERIA, PERMOHONAN, DAN SENARAI SEMAK ANUGERAH 
KECEMERLANGAN AKADEMIA

Anugerah Jabatan Terbaik

Anugerah Fakulti Sejahtera

Anugerah Kecemerlangan Pasca

Anugerah Pengantarabangsaan PTj

Anugerah Graduate Employability (GE)

Anugerah Penjanaan Kewangan Akademik

  1. Kriteria
  2. Borang Permohonan
  3. Senarai Semak

Anugerah Tadbir Urus Akademik

Anugerah Kualiti Pengurusan dan Akademik

  1. Kriteria
  2. Borang Permohonan
  3. Senarai Semak

Anugerah Jaringan Akademik Terbaik

Anugerah MyRA (Fakulti)

PAUTAN KRITERIA, PERMOHONAN, DAN SENARAI SEMAK ANUGERAH KEBITARAAN PTj

Anugerah Ucaptama Tempatan

Anugerah Ucaptama Antarabangsa

Anugerah Penasihat Akademik

Anugerah Corporate Social Responsibility (CSR)

Anugerah Pengurusan Akademik

Anugerah Pegawai Pengurusan Akademik

Anugerah Staf Sokongan Akademik

Anugerah Penerbitan Artikel Jurnal Berimpak Tinggi (Q1-Q4)

Anugerah Pegawai Pengurusan Akademik

Anugerah Staf Sokongan Akademik

Anugerah Penerbitan Artikel Jurnal Berimpak Tinggi (Q1-Q4)

Anugerah Penerima Geran Penyelidikan Antarabangsa

Anugerah Penerima Geran Penyelidikan Kebangsaan

Anugerah Penerima Geran Penyelidikan Swasta/Industri

Anugerah Penerbitan Berindeks Tinggi

Anugerah Kecemerlangan Harta Intelek

Anugerah Kerjasama Antarabangsa

Anugerah Perunding Cemerlang

Anugerah Sitasi Tertinggi

Anugerah Kertas Polisi

Anugerah Bintang MyRA Individu

Anugerah Khas Penerbitan Jurnal

Anugerah Jurnal Terbaik

Anugerah Penulis Buku Prolifik

Pusat Pembangunan Akademik Aras 3, Bangunan Cancelori,
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Tel: 05-450 6453
Emel: ppa@upsi.edu.my
Hakcipta Terpelihara 2020 © Anugerah Akademia UPSI (A2U)