Anugerah Staf Sokongan Akademik

Anugerah Pegawai Pengurusan Akademik

Anugerah Pengurusan Akademik

Anugerah Corporate Social Responsibility (CSR)

Anugerah Penasihat Akademik

Anugerah Penyeliaan

Anugerah Ucaptama Antarabangsa

Anugerah Ucaptama Tempatan

Anugerah Jaringan Akademik Terbaik

Anugerah Kualiti Pengurusan dan Akademik