Anugerah Jurnal Terbaik

ANUGERAH BUKU TERLARIS

ANUGERAH PENULIS BUKU PROLIFIK

ANUGERAH KHAS PENERBITAN

ANUGERAH INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN PRODUK

ANUGERAH INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN PRODUK

ANUGERAH PERUNDING CEMERLANG

ANUGERAH KECEMERLANGAN HARTA INTELEK

ANUGERAH BINTANG MYRA INDIVIDU

ANUGERAH KERTAS POLISI