ANUGERAH PERUNDING CEMERLANG
NILAI HADIAH: RM 500.00

ASAS ANUGERAH
Anugerah yang bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada ahli akademik UPSI yang telah melibatkan diri dan menyumbang perkhidmatan yang cemerlang terhadap aktiviti perundingan berasaskan kepakaran yang dimiliki.


KRITERIA PEMOHON
Anugerah akan dipertimbangkan bagi perunding cemerlang yang memenuhi kriteria berikut :

 1. Anugerah Perundingan Cemerlang terbuka kepada semua ahli akademik UPSI yang telah melengkapkan mana-mana projek perundingan dalam tempoh masa yang ditetapkan.
 2. Semua projek perundingan yang diambil kira untuk tujuan penilaian adalah mesti mengikut bidang dan kepakaran perunding.
 3. Semua projek perundingan yang diambil kira untuk tujuan penilaian adalah bermula pada 1/1/2020 sehingga 30/11/2020.
 4. Semua projek perundingan yang diambil kira untuk tujuan penilaian mestilah telah didaftarkan kepada Pusat Pengurusan Penyelidikan & Inovasi (PPPI).
 5. Projek perundingan yang diambilkiran untuk tujuan penilaian adalah berjumlah minimum RM10000.


KRITERIA PEMILIHAN ANUGERAH

 1. Projek perundingan telah lengkap 100% dan tamat dalam tempoh masa yang ditetapkan.
 2. Mempunyai kekerapan bilangan projek perundingan dan jumlah nilai yang tinggi.
 3. Menyumbangkan impak program dalam skala yang besar;
 4. Projek perundingan yang mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak universiti.
  Pencapaian perunding berdasarkan kepada nilai pendapatan perundingan, berperanan sebagai ketua, tahap perundingan di peringkat antarabangsa atau kebangsaan dan juga pelanggan yang menerima kepakaran aktiviti perundingan akan diambil kira di dalam penilaian.

 

PERATURAN

 1. Semua pemilihan perlu diperakukan oleh Jawatankuasa Pemilihan Anugerah Penyelidikan dan Inovasi.
 2. Dokumen pemilihan akan diserahkan kepada Pusat Pembangunan Akademik sebelum atau pada jam 5.00 petang pada tarikh tutup. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerima Hari Akademia UPSI.
 3. Dokumen lengkap akan dihantar kepada:

Pusat Pembangunan Akademik
Aras 3, Bangunan Caselori
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Pusat Pembangunan Akademik Aras 3, Bangunan Cancelori,
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Tel: 05-450 6453
Emel: ppa@upsi.edu.my
Hakcipta Terpelihara 2020 © Anugerah Akademia UPSI (A2U)