ANUGERAH PENGURUSAN AKADEMIK
(KAKITANGAN AKADEMIK YANG MEMEGANG JAWATAN)
NILAI HADIAH: RM 500.00

ASAS ANUGERAH:

Pengiktirafan Anugerah Pegawai Pengurusan Akademik diberikan kepada staf pentadbiran pegawai dan ahli akademik yang menguruskan secara langsung berkaitan hal ehwal akademik.

KRITERIA PEMOHON:

 1. Penilaian dibuat berdasarkan pencapaian pada tahun 2019.
 2. Penilaian adalah berdasarkan kepada;
  a. kecemerlangan dalam tugas hakiki.
  b. aktif dalam penglibatan dan sumbangan di luar tugas rasmi.
  c. pengiktirafan kepada hasil sumbangan kreativiti dan inovasi.
  d. disiplin diri yang tinggi.
 3. Calon pernah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) atau lain-lain anugerah/pingat yang diiktiraf (berkaitan dengan pengurusan).
 4. Mencapai kecemerlangan dalam apa jua bidang di peringkat komuniti, negeri, kebangsaan, dan antarabangsa yang menaikkan imej dan reputasi universiti.
 5. Menjadi pakar rujuk dan memberi sumbangan dalam bidang yang berkaitan untuk kepentingan Jabatan dan Universiti.
 6. Mempunyai potensi dalam peningkatan kerjaya sebagai pentadbir.
 7. Markah Penilaian Prestasi Tahunan perlu 90% dan ke atas bagi tiga tahun berturut-turut.

KRITERIA PEMILIHAN ANUGERAH:

Memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan.

SYARAT:

 1. Terbuka kepada semua staf yang cemerlang dari semua perkhidmatan.
 2. Telah berkhidmat sekurang-kurangnya lima (5) tahun.
 3. Staf tetap yang telah disahkan dalam perkhidmatan.
 4. Mempunyai personaliti yang baik dan tidak terlibat dengan kes-kes tatatertib, rasuah dan integriti.
 5. Warna kad kehadiran perlu kuning atau hijau bagi dua belas bulan (12) terkini pada tahun 2019.
 6. Menggunakan borang yang telah ditetapkan dan dikembalikan bersama dokumen sokongan yang diperlukan.

PERATURAN:

Tarikh tutup permohonan ialah pada jam 5 petang, 30 November 2020.

 1. Semua permohonan perlu diperakukan oleh Dekan atau Pengarah.
 2. Dokumen-dokumen seperti di atas perlu sampai kepada Pusat Pembangunan Akademik sebelum atau pada jam 5.00 petang pada tarikh tutup. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerima Hari Akademia UPSI.
 3. Permohonan yang lengkap perlu dihantar kepada:

Pusat Pembangunan Akademik
Aras 3, Bangunan Caselori
Universiti Pendidikan Sultan Idris

 

Pusat Pembangunan Akademik Aras 3, Bangunan Cancelori,
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Tel: 05-450 6453
Emel: ppa@upsi.edu.my
Hakcipta Terpelihara 2020 © Anugerah Akademia UPSI (A2U)