ANUGERAH PENGANTARABANGSAAN PTJ
NILAI HADIAH: RM1,000.00

ASAS ANUGERAH:

Anugerah Pengantarabangsaan PTj memberikan pengiktirafan kepada PTj terhadap aktiviti pengantarabangsaan dalam bidang pengajaran & pembelajaran (PdP), penyelidikan, penerbitan, perundingan dan pengkomersilan (4P), perkhidmaran pelajar dan masyarakat yang mana manfaat aktiviti-aktiviti ini kepada masyarakat adalah sejajar dengan agenda pengantarabangsaan UPSI.

KRITERIA PEMOHON:

 1. Permohonan/pencalonan ini dibuka hanya kepada PTj
 2. PTj telah memberikan inisiatif pengantarabangsaan melalui beberapa sumbangan untuk menaikkan nama universiti di persada luar negara
 3. PTj perlu menerajui dalam perubahan pengantarabangsaan (dan memberikan impak kepada pelajar, staff, masyarakat setempat dan universiti.

KRITERIA PEMILIHAN ANUGERAH:

 1. Program kurikulum atau ko-kurikulum antarabangsa untuk mempromosikan budaya
 2. Program untuk meningkatkan kerjasama global
 3. Inovasi di peringkat antarabangsa
 4. Reputasi antarabangsa universiti
 5. Sumbangan kepada UPSI dan masyarakat

SYARAT:

 1. Mengemukakan bukti-bukti anugerah dan/atau pengiktirafan serta maklumat tambahan yang tidak dapat dikemukakan di dalam sistem permohonan.
 2. Pemenang WAJIB dicalonkan untuk Anugerah Pengatarabangsaan PTj pada tahun berikutnya.
 3. Anugerah boleh dibatalkan sekiranya bukti kriteria dipalsukan.

PERATURAN:

Tarikh tutup permohonan ialah pada jam 5 petang, 30 November 2020.

 1. Semua permohonan perlu diperakukan oleh Dekan atau Pengarah.
 2. Dokumen-dokumen seperti di atas perlu sampai kepada Pusat Pembangunan Akademik sebelum atau pada jam 5.00 petang pada tarikh tutup. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerima Hari Akademia UPSI.
 3. Permohonan yang lengkap perlu dihantar kepada:

Pusat Pembangunan Akademik
Aras 3, Bangunan Caselori
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Pusat Pembangunan Akademik Aras 3, Bangunan Cancelori,
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Tel: 05-450 6453
Emel: ppa@upsi.edu.my
Hakcipta Terpelihara 2020 © Anugerah Akademia UPSI (A2U)