ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL
NILAI HADIAH: RM2000.00

ASAS ANUGERAH:

Anugerah ini diberikan kepada makalah jurnal terbitan UPSI yang berimpak tinggi.

 

KRITERIA PEMILIHAN ANUGERAH:

Pemenang adalah makalah jurnal terbitan UPSI yang memenuhi kriteria berikut:

  1. Keaslian makalah dan impak kepada bidang ilmu;
  2. Sumbangan kepada bidang ilmu, masyarakat dan/atau negara;
  3. Mempunyai sitasi Scopus yang tinggi.
  4. Peratusan sumbangan pengarang daripada institusi pendidikan tempatan, antarabangsa dan industri.
  5. Makalah yang diterbitkan pada 2 tahun terkini.
  6. Makalah yang telah memenangi Anugerah ini pada tahun sebelum tidak boleh dicalonkan semula.

 

PERATURAN:

  1. Semua pemilihan perlu diperakukan oleh Jawatankuasa Pemilihan Anugerah Penyelidikan dan Inovasi.
  2. Dokumen pemilihan akan diserahkan kepada Pusat Pembangunan Akademik sebelum atau pada jam 5.00 petang pada tarikh tutup. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerima Hari Akademia UPSI.
  3. Dokumen lengkap akan dihantar kepada:

Pusat Pembangunan Akademik
Aras 3, Bangunan Caselori
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Pusat Pembangunan Akademik Aras 3, Bangunan Cancelori,
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Tel: 05-450 6453
Emel: ppa@upsi.edu.my
Hakcipta Terpelihara 2020 © Anugerah Akademia UPSI (A2U)