ANUGERAH KERTAS POLISI
NILAI HADIAH: RM500.00

ASAS ANUGERAH
Anugerah yang diberikan kepada staf akademi yang menghasilkan Kertas polisi yang menyumbang kepada pembentukan/penambahbaikan/pemansuhan dasar/fatwa/akta dan seumpamanya yang telah diterbitkan oleh pemegang taruh (stakeholder) sama ada Agensi Kerajaan (Peringkat Negeri dan Persekutuan sahaja) atau Antarabangsa (selain daripada institusi yang dinilai).


KRITERIA PEMOHON

 1. Terbuka kepada semua Staf akademik aktif pada tahun semasa mengikut glosori MyRA..
 2. Kertas polisi tersebut mestilah diterbitkan pada tahun yang dinilai.
 3. Bukti hubungkait yang ada menyatakan penghargaan kepada pusat, kertas kerja yang menjadi rujukan kertas polisi dan mempunyai afiliasi universiti;
 4. Bukti yang menunjukkan hasil kajian digunapakai; dan
 5. Surat lantikan staf menjadi ketua/ahli projek kajian.


KRITERIA PEMILIHAN ANUGERAH

 1. Setiap permohonan akan dinilai oleh Jawatankuasa Pemilihan Anugerah Penyelidikan dan Inovasi bagi tujuan pemilihan pemenang;
 2. Keputusan Jawatankuasa Pemilihan Anugerah Penyelidikan dan Inovasi adalah muktamad;
 3. Pemilihan pemenang adalah berasaskan skor seperti berikut:
  I) Keaslian kertas polisi dan impak kepada bidang ilmu;
  II) Sumbangan kepada bidang ilmu, masyarakat, dan/atau negara;
  III) Impak kepada alam sejagat;


PERATURAN

 1. Semua pemilihan perlu diperakukan oleh Jawatankuasa Pemilihan Anugerah Penyelidikan dan Inovasi.
 2. Dokumen pemilihan akan diserahkan kepada Pusat Pembangunan Akademik sebelum atau pada jam 5.00 petang pada tarikh tutup. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerima Hari Akademia UPSI.
 3. Dokumen lengkap akan dihantar kepada:

Pusat Pembangunan Akademik
Aras 3, Bangunan Caselori
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Pusat Pembangunan Akademik Aras 3, Bangunan Cancelori,
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Tel: 05-450 6453
Emel: ppa@upsi.edu.my
Hakcipta Terpelihara 2020 © Anugerah Akademia UPSI (A2U)