ANUGERAH TOKOH BAHASA MELAYU UPSI
NILAI HADIAH: RM 2,000.00

ASAS ANUGERAH
Anugerah ini diberikan kepada Sidang Editor Jurnal UPSI yang mempunyai pengurusan terbaik pada tahun yang dinilai.

KRITERIA PEMILIHAN ANUGERAH

Pemenang adalah Jurnal Terbitan UPSI yang memenuhi semua kriteria berikut:

 1. Semua artikel jurnal diterbitkan secara atas talian mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan secara konsisten dua kali setahun.
 2. Semua artikel jurnal yang diterbitkan mengikut garis panduan etika jurnal di bawah COPE.
 3. Jurnal memenuhi kriteria Scopus.
 4. Semua penerbitan online menggunakan sistem OJS yang sepenuhnya.
 5. Kekerapan promosi jurnal.
 6. Semua proses penerimaan sehingga penerbitan artikel jurnal mengikut tempoh masa yang ditetapkan.
 7.  Jurnal yang telah memenangi Anugerah ini pada tahun sebelum tidak boleh dicalonkan semula dalam tempoh 2 tahun.


PERATURAN

 1. Semua pemilihan perlu diperakukan oleh Jawatankuasa Pemilihan Anugerah Penyelidikan dan Inovasi.
 2. Dokumen pemilihan akan diserahkan kepada Pusat Pembangunan Akademik sebelum atau pada jam 5.00 petang pada tarikh tutup. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerima Hari Akademia UPSI.
 3. Dokumen lengkap akan dihantar kepada:

Pusat Pembangunan Akademik
Aras 3, Bangunan Caselori
Universiti Pendidikan Sultan Idris

ANUGERAH JURNAL SITASI SCOPUS TERTINGGI
NILAI HADIAH: RM800.00

ASAS ANUGERAH
Anugerah ini diberikan kepada Jurnal Terbitan UPSI yang mempunyai sitasi SCOPUS tertinggi pada tahun yang dinilai.


KRITERIA PEMILIHAN ANUGERAH

 1. Pemenang adalah Jurnal Terbitan UPSI yang mempunyai sitasi SCOPUS tertinggi pada tahun yang dinilai.
 2. Jurnal yang telah memenangi Anugerah ini pada tahun sebelum tidak boleh dicalonkan semula dalam tempoh 2 tahun.


PERATURAN

 1. Semua pemilihan perlu diperakukan oleh Jawatankuasa Pemilihan Anugerah Penyelidikan dan Inovasi.
 2. Dokumen pemilihan akan diserahkan kepada Pusat Pembangunan Akademik sebelum atau pada jam 5.00 petang pada tarikh tutup. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerima Hari Akademia UPSI.
 3. Dokumen lengkap akan dihantar kepada:

Pusat Pembangunan Akademik
Aras 3, Bangunan Caselori
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Pusat Pembangunan Akademik Aras 3, Bangunan Cancelori,
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Tel: 05-450 6453
Emel: ppa@upsi.edu.my
Hakcipta Terpelihara 2020 © Anugerah Akademia UPSI (A2U)