ANUGERAH JARINGAN AKADEMIK TERBAIK
NILAI HADIAH: RM1000.00

ASAS ANUGERAH:

Anugerah yang diberikan kepada fakulti yang telah melaksanakan jaringan dalam dan luar Negara yang meliputi aspek program akademik, pertukaran pelajar dan pensyarah, program sangkutan melalui MOA/MOU/LOI dan kerjasama industri.

KRITERIA PEMOHON:

Anugerah akan dipertimbangkan bagi PTj dan Ahli akademik yang memenuhi kriteria berikut :

 1. program jaringan.
 2. penglibatan staf dan pelajar yang terlibat dalam jaringan.
  Impak Program jaringan (dana dan penempatan graduan).
 3. Maklumbalas agensi jaringan.

KRITERIA PEMILIHAN ANUGERAH

 1. Jumlah bilangan program jaringan
 2. Jumlah penglibatan staf dan pelajar yang terlibat dalam jaringan
 3. Impak Program jaringan (dana dan penempatan graduan)

SYARAT:

Terbuka kepada semua PTj di UPSI

PERATURAN:

Tarikh tutup permohonan ialah pada jam 5 petang, 30 November 2020.

 1. Semua permohonan perlu diperakukan oleh Dekan atau Pengarah.
 2. Dokumen-dokumen seperti di atas perlu sampai kepada Pusat Pembangunan Akademik sebelum atau pada jam 5.00 petang pada tarikh tutup. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerima Hari Akademia UPSI.
 3. Permohonan yang lengkap perlu dihantar kepada:

Pusat Pembangunan Akademik
Aras 3, Bangunan Caselori
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Pusat Pembangunan Akademik Aras 3, Bangunan Cancelori,
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Tel: 05-450 6453
Emel: ppa@upsi.edu.my
Hakcipta Terpelihara 2020 © Anugerah Akademia UPSI (A2U)