ANUGERAH IKON AKADEMIA MEDIA SOSIAL
NILAI HADIAH: RM1,000.00

ASAS ANUGERAH:

Anugerah Ikon Akademia Media Sosial ini dianugerahkan kepada ahli akademik yang banyak menghasilkan bahan ilmiah dalam media sosial untuk manfaat masyarakat. Bahan ilmiah yang dimaksudkan adalah bahan berkaitan pengajaran & pembelajaran dan disampaikan dalam laras penyampaian santai selari dengan peranan serta fungsi media sosial.

SYARAT PEMOHONAN:

 1. Terbuka kepada semua kakitangan akademik UPSI yang berjawatan tetap dan telah
  berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun.
 2. Bebas daripada tindakan tatatertib.
 3. Mendapat perakuan Ketua Jabatan.

KRITERIA ANUGERAH:

 1. 1. Pemohon wajib memiliki akaun media sosial peribadi.
 2. Hanya akaun media sosial peribadi pemohon layak dinilai, akaun media sosial institusi TIDAK LAYAK menyertai anugerah ini.
 3. Pemohon aktif menggunakan media sosial sebagai medium sebaran bahan ilmiah yang berkesan (fokus kepada Facebook dan Youtube).
 4. Pemohon memiliki pengikut (followers/subscriber) sekurang-kurangnya 500 orang.
 5. Pemohon memuatnaik bahan ilmiah secara berkala sekurang-kurangnya dua (2) bahan
  ilmiah dalam tempoh sebulan.
 6. Kandungan (content) media sosial pemohon bermanfaat kepada masyarakat dan
  tidak menyentuh sensitiviti agama, bangsa, keturunan dan isu semasa.
 7. Kandungan (content) media sosial pemohon mendapat engagement daripada netizen.
 8. Kepelbagaian kreativiti pemohon mengolah kandungan (content) media sosial masing -masing adalah satu kelebihan.

PERATURAN:

Tarikh tutup permohonan ialah pada jam 5 petang, 30 November 2020.

 1. Semua permohonan perlu diperakukan oleh Dekan atau Pengarah.
 2. Dokumen-dokumen seperti di atas perlu sampai kepada Pusat Pembangunan Akademik sebelum atau pada jam 5.00 petang pada tarikh tutup. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerima Hari Akademia UPSI.
 3. Permohonan yang lengkap perlu dihantar kepada:

Pusat Pembangunan Akademik
Aras 3, Bangunan Caselori
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Pusat Pembangunan Akademik Aras 3, Bangunan Cancelori,
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Tel: 05-450 6453
Emel: ppa@upsi.edu.my
Hakcipta Terpelihara 2020 © Anugerah Akademia UPSI (A2U)