ANUGERAH FAKULTI TERBAIK
NILAI HADIAH: RM10,000 (GERAN)

ASAS ANUGERAH:

Anugerah yang diberikan kepada fakulti yang telah memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelajar dan kakitangan dari aspek pencapaian KPI Pelan Strategik UPSI, Program Akademik, Kerjasama Antarabangsa, Penjenamaan, 4P, Penjanaan Kewangan dan 3R (Referred, Relevant, Respected).

KRITERIA PEMOHON:

Anugerah akan dipertimbangkan bagi fakulti terbaik yang memenuhi kriteria berikut :

 1. Perkhidmatan pengurusan yang cemerlang dari aspek KPI, Program Akademik, Kerjasama Antarabangsa, Penjenamaan (Media), 4P-RMIC dan Penjenamaan Kewangan.
 2. Penilaian anugerah diambil kira bermula 1/1/2020 sehingga 30/11/2020

KRITERIA PEMILIHAN ANUGERAH:

 1. Pencapaian minimum 80%  dalam KPI Pelan Strategik UPSI dalam tahun semasa.
 2. Melaksanakan sekurang-kurangnya 2 Mou atau MoA dengan agensi luar negara dalam tahun semasa;
 3. Telah melancarkan sekurang - kurangnya 2 produk Fakulti ke peringkat kebangsaan dalam tahun semasa;
 4. Pencapaian 80% KPI keseluruhan  aspek penyelidikan, penerbitan, perundingan dan pengkomesialan (4P) yang dinilai oleh pihak RMIC pada tahun semasa.
 5. Telah menyumbangkan sekurang - kurangnya RM100,000.00 pendapatan kepada Universiti dalam tahun semasa melalui pelaksanaa program akademik di Fakulti
 6. Membuktikan pencapaian 3R (Referred, Relevant, Respected)  melalui dokumentasi dalam tahun semasa yang dilaksanakan oleh Fakulti;
 7. Pencapaian kumulatif keseluruhan anugerah yang berkaitan anugerah akademik yang diperoleh oleh Fakulti dalam tahun semasa.
 8.  

SYARAT:

 1. Diwajibkan kepada semua Fakulti di UPSI
 2. PTj perlu menghantar laporan pencapaian tahun semasa
 3. PTj yang disenarai pendek perlu membuat pembentangan dalam tempoh 30 minit/1 jam pada tarikh yang akan ditetapkan kemudian.

PERATURAN:

Tarikh tutup permohonan ialah pada jam 5 petang, 30 November 2020.

 1. Semua permohonan perlu diperakukan oleh Dekan atau Pengarah.
 2. Dokumen-dokumen seperti di atas perlu sampai kepada Pusat Pembangunan Akademik sebelum atau pada jam 5.00 petang pada tarikh tutup. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerima Hari Akademia UPSI.
 3. Permohonan yang lengkap perlu dihantar kepada:

Pusat Pembangunan Akademik
Aras 3, Bangunan Caselori
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Pusat Pembangunan Akademik Aras 3, Bangunan Cancelori,
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Tel: 05-450 6453
Emel: ppa@upsi.edu.my
Hakcipta Terpelihara 2020 © Anugerah Akademia UPSI (A2U)