ANUGERAH FAKULTI SEJAHTERA
NILAI HADIAH: RM1,000.00

ASAS ANUGERAH:

Anugerah yang diberikan kepada fakulti sejahtera yang mewujudkan suasana dan sistem kesejahteran meliputi aspek keceriaan, keselamatan, kebersihan (persekitaran), kesihatan mental dan fizikal.

KRITERIA PEMOHON:

Anugerah akan dipertimbangkan bagi fakulti yang memenuhi kriteria berikut :

  1. Mewujudkan suasana dan sistem keceriaan, keselamatan, kebersihan (persekitaran), kesihatan mental dan fizikal.

KRITERIA PEMILIHAN ANUGERAH:

  1. Laporan kemudahan prasarana fakulti (keceriaan,kemudahan,kelengkapan, khidmat pelanggan, sistem sokongan –mentor mente), penghargaan
  2. Laporan kesihatan staf (rekod MC)
  3. Laporan time off
  4. Laporan Emergency Leave
  5. Pengiktirafan fakulti kepada staf dan pelajar.

SYARAT:

1. Diwajibkan kepada semua Fakulti di UPSI
2. Semua ahli fakulti (staf akademik dan bukan akademik) perlu menjawab Soal Selidik Anugerah Fakulti Sejahtera yang akan di e-mel oleh Unit Integriti dan data akan disalurkan terus kepada PPA untuk tujuan penjurian.


PERATURAN:
Tarikh tutup permohonan ialah pada jam 5 petang, 30 November 2020.

  1. Semua permohonan perlu diperakukan oleh Dekan atau Pengarah.
  2. Dokumen-dokumen seperti di atas perlu sampai kepada Pusat Pembangunan Akademik sebelum atau pada jam 5.00 petang pada tarikh tutup. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerima Hari Akademia UPSI.
  3. Permohonan yang lengkap perlu dihantar kepada:

Pusat Pembangunan Akademik
Aras 3, Bangunan Caselori
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Pusat Pembangunan Akademik Aras 3, Bangunan Cancelori,
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Tel: 05-450 6453
Emel: ppa@upsi.edu.my
Hakcipta Terpelihara 2020 © Anugerah Akademia UPSI (A2U)