ANUGERAH BUKU TERLARIS: KATEGORI BUKU KARYA ASLI
NILAI HADIAH: RM200.00

ASAS ANUGERAH
Anugerah ini diberikan kepada buku karya asli terbitan Penerbit UPSI dengan bilangan naskhah penjualan terbanyak pada tahun yang dinilai.


KRITERIA PEMILIHAN ANUGERAH

Pemenang adalah buku karya asli terbitan Penerbit UPSI yang mempunyai naskhah paling banyak terjual pada tahun yang dinilai.


PERATURAN

  1. Semua pemilihan perlu diperakukan oleh Jawatankuasa Pemilihan Anugerah Penyelidikan dan Inovasi.
  2. Dokumen pemilihan akan diserahkan kepada Pusat Pembangunan Akademik sebelum atau pada jam 5.00 petang pada tarikh tutup. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerima Hari Akademia UPSI.
  3. Dokumen lengkap akan dihantar kepada:


Pusat Pembangunan Akademik
Aras 3, Bangunan Caselori
Universiti Pendidikan Sultan Idris

ANUGERAH BUKU TERLARIS: KATEGORI BUKU PRINT ON DEMAND (POD)
NILAI HADIAH: RM200.00

ASAS ANUGERAH
Anugerah ini diberikan kepada buku POD terbitan Penerbit UPSI yang mempunyai jumlah cetakan terbanyak pada tahun yang dinilai.


KRITERIA PEMILIHAN ANUGERAH

Pemenang adalah buku POD terbitan Penerbit UPSI yang mempunyai jumlah cetakan terbanyak pada tahun yang dinilai.


PERATURAN

  1. Semua pemilihan perlu diperakukan oleh Jawatankuasa Pemilihan Anugerah Penyelidikan dan Inovasi.
  2. Dokumen pemilihan akan diserahkan kepada Pusat Pembangunan Akademik sebelum atau pada jam 5.00 petang pada tarikh tutup. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerima Hari Akademia UPSI.
  3. Dokumen lengkap akan dihantar kepada:


Pusat Pembangunan Akademik
Aras 3, Bangunan Caselori
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Pusat Pembangunan Akademik Aras 3, Bangunan Cancelori,
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Tel: 05-450 6453
Emel: ppa@upsi.edu.my
Hakcipta Terpelihara 2020 © Anugerah Akademia UPSI (A2U)