ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN
NILAI HADIAH: RM2,000.00

ASAS ANUGERAH:

Anugerah ini bertujuan mengiktiraf kesarjanaan pensyarah UPSI dalam kalangan warganegara Malaysia daripada aspek kecekapan, kemahiran dan keilmuan ahli akademik. Anugerah ini mengambil kira pengalaman pensyarah daripada pelbagai bidang disiplin ilmu serta menyumbang kepada masyarakat.

Penerima Anugerah Akademia Tempatan ialah seorang ahli akademik yang mempamerkan potensi dalam pengajaran dan pembelajaran serta penyelidikan, penerbitan, kepimpinan dan terserlah di peringkat kebangsaan atau antarabangsa.

KRITERIA PEMOHON:

 1. Permohonan/pencalonan ini dibuka hanya kepada ahli akademik UPSI (yang sedang secara sepenuh masa) dan warganegara Malaysia.
 2. Berumur tidak melebihi 38 tahun pada 1 Januari 2020.

KRITERIA PEMILIHAN ANUGERAH:

 1. Berkhidmat sebagai pensyarah di IPT tempatan selama sekurang-kurangnya tiga tahun di UPSI dan lima (5) tahun secara kumulatif dalam kerjaya akademik. 
 2. Menerajui bidang pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan inovasi, penerbitan, perkhidmatan dan kepimpinan akademik secara holistik. Mempamerkan tujahan bidang kepakaran yang merentas disiplin.
 3. Pernah menerima anugerah atau pengiktirafan akademik daripada badan profesional dan ilmiah yang berprestij di peringkat kebangsaan atau antarabangsa dalam jangka waktu 5 tahun terakhir (termasuk tahun yang dinilai).
 4. Menghasilkan sumbangan yang membawa impak yang signifikan melalui aktiviti akademik yang telah dijalankan. 
 5. Menunjukkan kepimpinan dan kecemerlangan secara berterusan dalam bidang akademik yang diterajui.

SYARAT:

 1. Mengemukakan satu (1) salinan yang mengandungi butir jaya diri (CV) terperinci dan bukti-bukti anugerah dan/atau pengiktirafan serta maklumat tambahan yang tidak dapat dikemukakan di dalam sistem permohonan.
 2. Mengemukakan satu (1) salinan kad pengenalan calon.
 3. Pemenang WAJIB dicalonkan untuk Anugerah Ahli Akademik Harapan (AAN) pada tahun berikutnya.
 4. Anugerah boleh dibatalkan sekiranya bukti kriteria dipalsukan.
 5. Fakulti WAJIB membuat saringan terlebih dahulu dan menghantar 1 pencalonan yang terbaik sahaja.
 6. Bukti pemilihan di peringkat fakulti beserta sijil perlu disertakan oleh pemohon.

PERATURAN:

Tarikh tutup permohonan ialah pada jam 5 petang, 30 November 2020.

 1. Semua permohonan perlu diperakukan oleh Dekan atau Pengarah.
 2. Dokumen-dokumen seperti di atas perlu sampai kepada Pusat Pembangunan Akademik sebelum atau pada jam 5.00 petang pada tarikh tutup. Bukti penghantaran tidak boleh dianggap sebagai bukti penerima Hari Akademia UPSI.
 3. Permohonan yang lengkap perlu dihantar kepada:

Pusat Pembangunan Akademik
Aras 3, Bangunan Caselori
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Pusat Pembangunan Akademik Aras 3, Bangunan Cancelori,
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Tel: 05-450 6453
Emel: ppa@upsi.edu.my
Hakcipta Terpelihara 2020 © Anugerah Akademia UPSI (A2U)