Anugerah Akademia UPSI (A2U)


Anugerah Akademia UPSI (A2U) adalah wadah bagi mengiktiraf dan menyanjung ahli akademik UPSI yang telah mengharumkan nama UPSI dalam pelbagai bidang ilmu. Sehubungan itu, pemberian anugerah ini adalah pengiktirafan tertinggi khusus untuk para sarjana yang sedang atau pernah berkhidmat di UPSI bagi mencapai objektif berikut.

Objektif Anugerah Akademia UPSI (A2U)

1. Meraikan sambutan Hari Akademia Negara.
2. Memartabatkan kesarjanaan Akademia UPSI bagi merealisasikan konsep 3R.
3. Meningkatkan keberhasilan produktiviti ahli akademia melalui penghargaan yang diberikan oleh pihak Universiti dan seterusnya menempa nama di peringkat tertinggi.
4. Kearah meningkatkan Ranking UPSI dalam QS Ranking melalui kriteria penganugerahan.

Video Anugerah Akademia UPSI (A2U)

Montaj Anugerah Akademia UPSI (A2U)

Pelancaran Anugerah Akademia UPSI (A2U) Bersama Prof. Datuk Dr. Mohammad Shatar Sabran
Naib Canselor Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Sekapur Sirih Daripada 
Profesor Dr. Md Amin bin Md Taff
Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar & Alumni
menjalankan tugas
Timbalan Naib Canselor Akademik & Antarabangsa

Video Rakaman Promosi Anugerah Akademia UPSI Tahun 2020 A2U 2020

Senarai Kategori Anugerah

Anugerah Utama

Klik Maklumat Lanjut!

Anugerah Kebitaraan PTj

Klik Maklumat Lanjut!

Anugerah Kecemerlangan Akademia

Klik Maklumat Lanjut!
Pusat Pembangunan Akademik Aras 3, Bangunan Cancelori,
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris,
35900 Tanjong Malim, Perak.
Tel: 05-450 6453
Emel: ppa@upsi.edu.my
Hakcipta Terpelihara 2020 © Anugerah Akademia UPSI (A2U)